TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aile yapısının güçlendirilmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aile yapısının güçlendirilmesi için çalışacaklarını, yeni anayasa çalışmasında da Türk ailesinin güçlendirilmesi ve korunması için gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aile yapısının güçlendirilmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz

Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bir imam hatipli olarak kurultaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmam hatip kurultayının bugün 20'ncisinin yapılıyor olmasının değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, hem imam hatip meselesinin hem de yeniden varoluş mücadelesinin asla unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Kendi hayatında çok sayıda Türkiye'nin antidemokratik geçiş noktalarına şahitlik ettiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

" 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'u hatırlayan birisi olarak verilen mücadelenin Türkiye'nin nitelikli geleceği için ne anlam ifade ettiğini gayet iyi biliyorum. İmam hatip meselesi sadece bir okul çevresinde verilen bir mücadele değildir. Hepinizin bildiği birkaç özelliğini tekrar etmek isterim. Bunlardan birincisi; bu topraklarda Cumhuriyet tarihinin toplumsal olarak en büyük tavan bulmuş, en büyük destek bulmuş sosyal projelerinin başında gelen imam hatip okullarıdır. Toplumun farklı kesimleri yememiş içmemiş, o okulları yapmış, o okullara öğrenci yetiştirmiş, sırtında çuvallarla çocuklara yiyecekler taşıyarak burada okuyan çocukların istikbalinin gerçekleşmesi için mücadele etmiştir. Dolayısıyla ortak ve gerçekten güçlü bir proje olarak bu mücadeleyi hatırlamamız gerekiyor. İkinci temel özellik tabiri caizse Türkiye'nin demokrasi tarihinin seyriyle paralel bir seyir, imam hatip okullarının geçmişinde yer almıştır. Yani demokratik ortamın kısıtlandığı, zorlukların ve millet iradesinin baskı altına alındığı dönemlerde imam hatip liselerinin hem programları değiştirilmiş hem kapısına kilit vurulmuş hem de çok sayıda öğrencisinin kaybedilmesine vesile olmuştur. O günleri hatırlıyoruz. 60 binlere öğrenci sayısının düştüğü günleri hatırlıyorum. Bugün Allah'a çok şükür 1,5 milyona yaklaşan bir öğrenci ordusuyla birlikte Türkiye milli eğitim sisteminin temel unsurlarından birisi haline gelmiştir."

Kurtulmuş, imam hatip liselerinin aynı zamanda bir başarı öyküsü olduğunu ifade ederek, kendilerinden önceki nesillerin yokluk, kıtlık, yoksulluk ve baskı altında mücadele ve imtihan verdiğini bildirdi.

"Geçmişi unutmayacağız"

Türk milletinin tarihi boyunca gündelik işlerle hiç uğraşmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim için durmak, duraksamak bırakın geri gitmeyi, olduğumuz yerde saymak hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Aynı zamanda Sultan Alparslan Han'ın Anadolu topraklarını Müslüman milletimize açtığımız günden bu yana şöyle milletçe arkamıza yaslanarak, rahat içerisinde, huzur içerisinde yaşadığımız bir gün de olmamıştır. Hep bu ülkeyi sağdan soldan çekiştirerek bu ülkenin düşmanlarının bu milleti boğmak istediği nice serüvenleri çok yaşamışızdır. Onun için diyoruz ki hiç geçmişi unutmayacağız. Hangi labirentlerden geçtiğimizi, hangi zorluklara göğüs gerdiğimizi, tarihsel süreçleri hiç unutmayacağız. Bugünün imkanlarından ve fırsatlarından olabildiğince istifade edebilmek ama esas vazifemiz nitelikli bir geleceği inşa edebilmektir. Bunun için her alanda mücadele etmek, gayret etmek, nitelikli bir geleceğin oluşması için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bunun en başında ifade edilmesi gereken şudur; nitelikli bir gelecek ancak nitelikli insanların sırtında yükselir. Onun için temel meselemizi nitelikli insanlar yetiştirmek her alanda başarılı, güçlü, bilgi, hikmet ve irfanla donatılmış, ferasetli, basiretli, liyakatli ve ehliyetli, medeniyet değerleriyle donanmış gençlerimizi yetiştirmektir. Nitelikli bir gelecekten bahsediyorsak, her alanda böylesine büyük bir gençlik kadrosunu yetiştirmek bizim için önemlidir."

"Ortak, sağlam bir mefkurenin olması gerekiyor"

Cumhuriyetin ilk asrının artık geride kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, 29 Ekim'le birlikte yeni bir döneme gireceklerini aktardı.

Nitelikli gelecekten bahsetmek için önce sağlam bir mefkureyi ortak milli bir hedef haline getirmek mecburiyetinde olduklarını anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yani millet olarak tarihten çıkardığımız en büyük derslerden birisi hep önümüzde büyük hedeflerin olmasıdır. Hep daha büyük hedeflerin, daha büyük ülkülerin, daha çok ve ileri noktalarda varmak istediğimiz olması gerekir. Bunu sağlamak içinse ortak, sağlam bir mefkurenin olması gerekiyor. Aynı bir otağın çadırının orta direği gibi bu ortak mefkuremiz kendi medeniyet değerlerimiz etrafında yeniden dirilmemiz, yeniden güçlenmemiz, yeniden köklenmemiz ve bu anlamda kendi medeniyetimizin değerlerini kurumsallaştırmaktır. Bunun için ortak hedefleri belirlemek, ortak hedeflere ilerleme noktasında yani Türkiye Yüzyılı hedefi olarak ortaya koyduğumuz bu milli hedef etrafında milli duruşu gerçekleştirmemizdir. Onun için nitelikli geleceğin olmazsa olmaz ilk şartının sağlam, esas bir mefkureye sahip olmamız olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu anlamda çadırımızın orta direği, ana direği, sağlam bir mefkureye sahip olmaktır."

İkinci temel unsurun da bu mefkureyi yürütecek, ileriki nesillere aktarabilecek sağlam bir toplumsal yapının oluşması, sağlam bir toplumsal yapının sonraki nesillere devredilmesi olduğunu anlatan Kurtulmuş, bunun en başında da aile yapısının güçlendirilmesinin temel hedeflerden olduğunu aktardı.

Dünyada nesilleri mahvetmeyi kendisi için vazife bilen şer odaklarının büyük bir propagandayla hedef aldığı temel unsurlardan birisinin aile yapısı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu aile yapısının güçlendirilmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni anayasa çalışmasında da Türk ailesinin güçlendirilmesi ve korunması için gerekli adımları inşallah atacağız." dedi.

"Bütün dostlarımızı kardeş bilerek yoluna devam edeceğiz"

Sağlam bir toplumsal yapının ileriye doğru güçlü bir şekilde devam etmesi için olmazsa olmaz bir başka konunun da farklılıkları, çeşitlilikleri, bir güç unsuru olarak kabul etmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Mezhep, meşrep, ırk, köken, toplumsal sınıf gibi bütün farklılıkların bir tarafa bırakılarak bunların üzerinden bu farklılıkları bir zenginlik aracı olarak görerek aynen Osmanlı'nın geçmişte yaptığı millet sistemi üzerinden güçlendirdiği o anlayışı yeniden kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyonunun tamamı birdir, beraberdir kardeşimizdir. Sadece Türkiye'deki 85 milyon değil, dünyanın dört bir tarafında 100 milyonlarla ifade ettiğimiz millet varlığımız da bizim dostumuzdur, kardeşimizdir, beraber olduğumuz insanlardır. Sadece 100 binler, 100 milyonlarla ifade ettiğimiz soydaşlarımız, ırkdaşlarımız millet varlığımız değil bugün artık yaklaşık 2 milyara yaklaşmış olan İslam ümmetinin tamamı da dostumuzdur, kardeşimizdir, ailemizin bir parçasıdır. Bu çerçevede Türkiye'deki farklılıkları zenginlik aracı olarak bilmek sadece bir retorik olarak değil önümüzdeki dönemde dünyayı bekleyen bir başka önemli tehlikenin de bertaraf edilmesi için asli vazifelerimizden birisidir. Nedir o? Bugün bütün dünyada yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı şeklinde tezahür eden ötekine tahammül etmeyen, öteki olarak tanımladığını yok etmeye çalışan, öteki olarak gördüğüne hayat hakkı tanımayan ırkçı, faşist, çağ dışı ve çağın tamamıyla ötesinde kalmış olan bu karanlık anlayıştır. Ne yazık ki aynen aileyi tahrip etmek isteyen bazı görüşler gibi insanlık ihyasında, insanlık aleminde, insanlık ortak paydasını yok etmek isteyen bu faşist zihniyetle, bu ırkçı zihniyet de çağımızın en büyük virüslerinden birisidir. Bundan Türkiye'ye Allah'a çok şükür hiç sirayet etmeyecek. Bunu Türkiye'de hiç bulaştırmayacağız ve inşallah Türkiye hem 85 milyonu kardeş bilen, hem bütün dostlarımızı kardeş bilerek yoluna devam edeceğiz."

Kurtulmuş, sağlam bir toplumsal yapıya sahip olmanın önemli ayaklarından birinin de güçsüze, yoksula ve mağdurlara el, kucak açmak, onların elinden tutmak olduğunu bildirdi.

"Devlet ele geçirilecek bir yer değildir"

Kurtulmuş, nitelikli bir geleceğin temel şartlarından birinin güçlü insan kaynaklarına sahip olmaktan geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin bugün her alanda yetişmiş elemanlarıyla büyük atılımlar gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, "Ama yetmez. Daha ileriye gitmemiz lazım. Bu anlamda milli eğitim sistemimizin başarılı kurumlarından birisi olan imam hatip liselerinin de ortaya koyduğu başarı ortadadır. Bize verilen önümüzdeki bilimsel verilerle yeterli olan değil, dünyada bilimsel alanda da mücadele edebilen, rekabet edebilen, öncü olabilen nitelikli insanları yetiştireceğiz. Bizim gençlerimiz temel bilimlerden uzay bilimlerine, sosyal bilimlerden dini ilimlere kadar her alanda dünyadaki yaşıtlarıyla yarışacak ve dünyada öncü bilim adamları olacaklardır." diye konuştu.

Nitelikli bir geleceği kurabilmek için en temel bir diğer unsurun da güçlü bir devlet yapısına sahip olmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Devletin içine kümelenmiş olan unsurların ne büyük zararlar verdiğini daha çok kısa bir müddet evvel 15 Temmuz dolayısıyla bir kere daha gördük. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, devlet milletin verdiği yetkiyle millete hizmet edilecek bir makamdır, bir hizmet yeridir. Bu çerçevede devletin yeniden yapılanması hızlı ve etkin kararlar alan bir mekanizma haline dönüştürülmesi için yine milletimizin kararlılığıyla Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçmiş bulunuyoruz. Bu sistemin daha da güncellenerek daha hızlı ve daha etkin bir hale getirilmesi için mücadele edeceğiz ve böylece etkili güçlü bir devlet yapısını hep beraber kuracağız. Güçlü bir devlet sisteminden kastımız sadece devletin güç olarak güçlü olması değil, aynı zamanda devletin yegane sahibi ve hakimi olan milletin de güçlü olmasıdır."

Devlet ve milletin bütünleşmesine değinen ve gelinen noktada millet-devlet kaynaşmasının gerçekleştiğini, daha da ileriye gideceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Asıl olan millettir. Asıl olan devlet değildir. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Yarın yokum. Ben otuzuncusuyum. Benden evvel 29 kişi gelmiş geçmiş. Bu makamların hepsi gelip geçecek. Hepsi millete hizmet etmek için var olunan makamlardır. Hepimiz faniyiz." ifadelerini kullandı.

Devletin en büyük gücünün devlet ve milletin bütünleştiği zamanlarda kazandığı başarılardan geldiğine işaret eden Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür Türkiye son 20 yılda yine bir imam hatipli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet ve millet bütünleşmesini sağlamış ve yoluna devam ediyor. Güçlü bir devlet yapısının önemli unsurlarından birisi adalet ve merhametin kurumsallaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni anayasa yapılması boynumuzun borcu"

Türkiye'nin temel hukuksal metinlerinin yeni baştan yazılmasının ve yeni reformların ortaya konulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bunun en başında çağdaş, milli, katılımcı, kapsayıcı, yeni bir anayasanın yapılması boynumuzun borcudur. Milletin verdiği temel ödevlerden birisidir. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir iç tüzükle işleyişin daha rasyonel, daha demokrat ve daha hızlı bir şekilde olmasını sağlamak da gündemimizdedir ve inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Böylece Türkiye'nin hem hukuk metinleri bakımından hem de uygulama bakımından yüksek nitelikli bir döneme geçişi sağlanacaktır. Bunun için siyasi partiler yasası, seçim yasası gibi diğer konularda güncelleme yapmak da herhalde önümüzdeki konulardan bazılarıdır."

Notlar

Programda, Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, katılımcıları selamlayarak, kurultayın kentte gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise kurultaya yurdun dört bir yanından katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, protokol üyeleriyle Uşak'ın tarihini anlatan sergiyi gezdi.

Kurtulmuş daha sonra Uşak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Turan Ergün ile görüştü.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023, 18:22

Avrasya Aktüel Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER