Türkiye'de yılda ortalama 890 bin kişinin istihdamı hedefleniyor

Türkiye'de istihdamın yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması, nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Türkiye'de yılda ortalama 890 bin kişinin istihdamı hedefleniyor

AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, politika ve tedbirlerle yüksek seviyeye getirilen istihdam ve iş gücüne yönelik gelecek üç yılda stratejik adımlar atılacak.

Program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformlarla hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılması, artış eğiliminin sürdürülmesi öngörülüyor.

Söz konusu süreçte istihdamın yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak geriletilip, 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesine çekilmesi amaçlanıyor.

Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve sektör odaklı eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, mesleki eğitim programlarının dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine cevap verecek şekilde güncellenmesi öngörülüyor.

Dijital dönüşüm ve salgın revizyonu

Bu kapsamda, tarım, savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik sektörle iş birliği çalışmaları gerçekleştirilecek.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak.

Uzaktan öğrenme yöntemleri teşvik edilerek, bireylerin sertifika almalarına imkan tanınacak ve ulusal hayat boyu öğrenme izleme sistemi kurularak kalite, etkililik ve verimliliği sağlayacak eğitim programları geliştirilecek.

Bilim ve teknoloji alanında lider ve genç araştırmacılar desteklenecek.

Beyin göçünü önleyecek uygulamaların yanı sıra yüksek vasıflı bireylerin ülkeye geri dönüşünü sağlayacak tersine beyin göçü mekanizmaları hayata geçirilecek.

Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek ve ilgili faaliyetler kayıt altına alınacak.

Destekli İstihdam Modeli kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek.

Kadınların iş kurması kolaylaştırılacak

Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, karar alma mekanizmalarında ve e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilerek destekleyici hizmetlerin sunulmasıyla kadınlarda finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve iş gücüne katılımı teşvik amacıyla çocuklarla engelli ve yaşlı bireylere yönelik erişilebilir, toplum temelli gündüz bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması amacıyla aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak.

Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek.

Mevcut insan kaynağının veriye dayalı analizi yapılarak, iş gücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik strateji ve programlar geliştirilecek.

Norm kadro, unvan standardizasyonu, kariyer planlama, performans değerleme gibi insan kaynakları süreçleri iş analizlerine dayalı olarak yapılandırılacak.

Mesleki yeterliliklerin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliklerinin ve yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme mevzuatı geliştirilecek.

Avrasya Aktüel Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER